Privacybeleid

Deze website is eigendom van Origami – Creative Translations.

Contactgegevens:

Kelly Degrez

Henisstraat 35

B-3700 Tongeren

e-mail: kelly@origami-creativetranslations.com

website: www.origami-creativetranslations.com

btw-nummer: BE 0888.962.537   

Origami – Creative Translations verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kun je terecht bij Kelly Degrez op kelly@origami-creativetranslations.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Origami – Creative Translations is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Origami – Creative Translations verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam

– adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kelly@origami-creativetranslations.com, dan verwijderen wij deze informatie. Daarnaast verzamelen we geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via onze website.

Verwerkingsdoeleinden

Origami – Creative Translations verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie), en om de overeengekomen diensten te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Origami – Creative Translations neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Origami – Creative Translations) tussen zit.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Delen van persoonsgegevens met derden

Origami – Creative Translations verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Origami – Creative Translations gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Verder gebruiken wij geen plug-ins voor sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Origami – Creative Translations, en heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere, door jou genoemde organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdracht van je persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van je toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kelly@origami-creativetranslations.com.

Je hebt het recht je kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Origami – Creative Translations wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Beveiliging van persoonsgegevens

Origami – Creative Translations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kelly@origami-creativetranslations.com

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.